Nằm ở độ sâu từ 650 đến 2800 km bên dưới bề mặt trái đất, lớp vỏ bên dưới tạo ra hơn 1/2 thể tích của trái đất và lớp vỏ này được tạo thành chủ yếu từ các hợp chất có chứa Oxi, Manhê và silicon. Tuy nhiên, khoảng 5% là sắt chứa trong những hợp chất như là , ferropericlase (một ô xít sắt – manhê) và silicate perovskite (một muối silicat sắt – ma nhê).